Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie

Cennik

Email Drukuj PDF
Spis treści
Cennik
Price list
Wszystkie strony


Załącznik nr 1

do Zarządzenia 156/2016

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 29/12/2016r.

Cennik Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie


CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.01.2017


Dzieci i młodzież szkolna wraz z opiekunami i nauczycielami*


Wszystkie dostępne pokoje

Pobyt do 5 nocy

Pobyt powyżej

5 nocy


24 zł/os

22 zł/os


Pozostali turyści


Pokoje o standardzie schroniskowym

do 5 osób

33 zł/os


dla grup zorganizowanych powyżej 5 osób

31 zł/os


Apartament 2-osobowy z łazienką

130 zł/pokój (85 zł/os)


Apartament 1-osobowy z łazienką

80 zł/pokój


Pokój 4-osobowy z łazienką

42 zł/osobę


Usługi dodatkoweDostawka w pokoju

16 zł


Sala konferencyjna z projektorem i ekranem

(do 4 h godz.)

160 zł


Sala konferencyjna z projektorem i ekranem

(powyżej 4 godz.)

320 zł


Korzystanie z Internetu

bezpłatnie


Pobyt dzienny (między 10.00 – 17.00)

12 zł


*przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalnej oraz studenci za okazaniem aktualnej legitymacji

W SSM w Lubachowie obowiązują zniżki na noclegi:

1. dzieci do lat 5 – nocleg bezpłatny

2. 5% zniżki dla stałych klientów (licząc od drugiego pobytu i kolejnych)

3. 20% zniżki dla osób korzystających z Karty Dużej Rodziny

4. 20% zniżki dla posiadaczy aktualnej legitymacji PTSM

5. 25% zniżki w okresie od 1 listopada do 20 grudnia danego roku

6. 50% zniżki dla posiadaczy „Złotej Odznaki PTSM" oraz odznaki „Zasłużony Działacz Turystyki"

7. 50% zniżki dla uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie, Urząd Gminy Świdnica i jednostki organizacyjne Gminy Świdnica oraz w uzasadnionych okolicznościach dla innych podmiotów za zgodą Wójta Gminy Świdnica

8. 50% zniżki dla posiadaczy voucherów rabatowych

Uwaga: Zniżek, o których mowa w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 nie sumuje się.

Dane do Przelewu:

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W LUBACHOWIE

58-114 Lubachów

Lubachów 12

Nr konta: 82 9575 0004 0000 1454 2000 0030

 

Na życzenie gości, istnieje możliwość zamówienia posiłków z firmy cateringowej

w następujących cenach

Rodzaj wyżywienia

Grupa powyżej

5 osób

Pełne wyżywienie (śniadanie+ obiad+ kolacja)

30 zł/os

Śniadanie

9 zł/os

Obiad

12 zł/os

Kolacja

9 zł/osCennik
Children and school childrend with teachers*

All rooms

Stay to 5 nights

Stay above 5 nights

24 zl/person

22 zl/person

Other tourists

Stay to 5 nights

Stay above 5 nights

Rooms without bathroom (Youth Hostel standard)

to 5 people

33 zl/person

more than 5 people

31 zl/person

Apartment for 2 persons with  bathroom

130 zl/room (85 zl/person)

Apartment for 1 person with bathroom

80 zl/room

Room for 4 persons  with bathroom

42 zl/room

Additional services

Rollaway bed for each rooms

16 zl

Conference room with projector and screen

(to 4 hour)

160 zl

Conference room with projector and screen

(above 4 hour)

320 zl

Internet

free

Stay by day (between 10.00 - 17.00)

12 zl

*  kindergartens, primary schools, grammar schools , upper secondary and students on presentation of current card

Obligatory discounts in the School Youth Hostel in Lubachow:

1. children under 5 years – free accommodation


2. 5% discount value of accommodation for patrons


3. 20% discount for people using cards Large Family


4. 20% discount for holders of legitimacy Polish Youth Hostel Association (PYHA)


5. 25% discount from 1 November to 20 December of the year


6. 50% discount for holders of „A Gold Badge Polish Youth Hostel Association (PYHA)" or a badge „The Distinguished Activist In Tourism"


7. 50% discount for participants at a events organized or co-organized by the the School Youth Hostel in Lubachow, Commune Office in Swidnica and        Organizational units of the Commune Office in Swidnica and in certain circumstances to other parties with the consent of the commune administrator Swidnica


8. 50% discount for holders of discount vouchers


Discounts 1,2,3,4,5,6,7 and 8 do not add upOn request, it is possible to order meals from the catering company

at the following prices

Kind of board

more than 5 people

Full board  (breakfast + dinner + supper)

30 zl/person

Breakfast

9 zl/person

Dinner

12 zl/person

Supper

9 zl/person

Normal 0


PRICE LIST VALID FROM : 01.01.2017

Children and school childrend with teachers*

Stay to 5 nights

Stay above 5 nights

All rooms

24 zl/person

22 zl/person

Other tourists

Stay to 5 nights

Stay above 5 nights

Rooms without bathroom (Youth Hostel standard)

to 5 people

33 zl/person

more than 5 people

31 zl/person

Apartment for 2 persons with  bathroom

130 zl/room (85 zl/person)

Apartment for 1 person with bathroom

80 zl/room

Room for 4 persons  with bathroom

42 zl/room

Additional services

Rollaway bed for each rooms

16 zl

Conference room with projector and screen (to 4 hour)

160 zl

Conference room with projector and screen (above 4 hour)

320 zl

Internet

free

Stay by day (between 10.00 - 17.00)

12 zl

21 false false false PL X-NONE X-NONE Kids and young people*

mapkaSzkolne Schronisko Młodzieżowe

w Lubachowie

58-114 Lubachów 12

woj dolnośląskie

Tel/Fax: +48-74 850 99 26

Email:

recepcja@schronisko.lubachow.pl
dyrektor@schronisko.lubachow.pl