Mimo trudnych czasów pandemii COVID-19 w naszym Schronisku odbyły się cztery turnusy
kolonijne.

 

Pierwsi zawitali do nas, w terminie od 25 lipca do 1 sierpnia, uczestnicy kolonii z Torunia.
Kolejne turnusy należały do dzieci z Gminy Świdnica:

• I turnus: artystyczno-profilaktyczny - 03.08.-07.08.2020 r. - pod hasłem "Artystą być"

• II turnus: sportowo-profilaktyczny - 10.08.-14.08.2020 r. - pod hasłem "Zdrowo, bo na sportowo!"

• III turnus: sportowo-profilaktyczny – 17.08.-21.08.2020 r. - pod hasłem "Zdrowo, bo na sportowo!"
Więcej informacji:
http://www.gmina.swidnica.pl/