Zgodnie z Rekomendacjami MEN dla dyrektorów placówek oświatowych w zakresie profilaktyki

zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na
koronowirusa oraz zgodnie z Informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli,
szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
informujemy:


- Jeśli ktoś z Państwa rodziny powrócił z obszarów występowania koronawirusa i ma objawy
grypopodobne, a nie upłynęło 14 dni od powrotu, proszony jest o bezzwłoczne skontaktowanie
się z najbliższą stacją sanitarno- epidemiologiczną lub zgłoszenie się do oddziału zakaźnego
w celu oceny sytuacji. W takim wypadku prosimy nie przysyłać dziecka do szkoły.
(Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, tel. interwencyjny
691 730 274).


- Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną
na ograniczenie ryzyka zakażenia: częste mycie rąk wodą z mydłem, lub dezynfekowanie ich
płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %), stosowanie zasad ochrony podczas kichania czy
kaszlu.


Dodatkowe informacje:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie