Styczeń to czas spotkań noworocznych w sołectwach naszej gminy.

Jest to wspaniała okazja do
integracji mieszkańców. Tym razem rodzinną atmosferę można było poczuć w Lubachowie, gdzie do
wspólnego kolędowania zachęcała pani sołtys wraz z radą sołecką.


Niezwykle barwną i widowiskowa oprawę artystyczną przygotowały przedszkolaki z Publicznego
Przedszkola w Bystrzycy Dolnej, pod kierunkiem swoich opiekunów.


W dorocznym kolędowaniu udział wzięli m.in. seniorzy, władze samorządowe gminy Świdnica, sołtysi
i licznie przybyli mieszkańcy Lubachowa.

Linki:

Facebook

Gmina Świdnica