W dniach 7-10 kwietnia nasze schronisko odwiedziła grupa uczniów wraz z wychowawcami ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie.

W  ramach Projektu „Centra i Schroniska Bioróżnorodności” dofinansowanego z Funduszu Norweskiego uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wykładach, lekcji terenowej
oraz wycieczkach po okolicy wraz z poznawaniem tutejszego ekosystemu i atrakcji turystycznych.

Tematy zajęć warsztatowych:

  • „Przyrodnicze walory i bioróżnorodność środowiska na terenie Lubachowa i okolicy - ujęcia wodne i źródła wytwarzania energii” na przykładzie Elektrowni Wodnej w Lubachowie oraz Zapory Wodnej;
  • Zwiedzanie okolic wraz z poznaniem ich historii: Zamek Grodno, Kościół Pokoju - Świdnica;
  • „Góry Sowie – przyroda, historia, kultura” – wykład prowadzony przez przewodnika sudeckiego wraz z pokazem filmów i zdjęć;
  • „Unikalne formy krajobrazu południowo-wschodniej części Gór Sowich: tereny kopalniane, inżynieria kolejowa, sztolnie i podziemia” – zdobycie Twierdzy Srebrna Góra;
  • Gra terenowa – marsz na orientację, poznawanie przyrody Gór Sowich oraz odkrywanie osobliwych punktów widokowych;
  • Warsztaty wraz z wycieczką turystyczną „Monokultury leśne, naturalny drzewostan oraz klęski ekologiczne środkowej i zachodniej części Sudetów – Wielka Sowa i Przełęcz Walimska;
  • „Struktura ekologiczna i funkcjonowanie ekosystemów leśnych, zrównoważona gospodarka leśna, gatunki chronione” – Stacja Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Świdnica. Zwiedzanie Jaskini Nietoperzy i Mini Zoo;

Na zakończenie każdego dnia dzieci miały przygotowane spotkanie podsumowujące każdy dzień, podczas którego odpowiadały na pytania ekologiczno-przyrodnicze przygotowane przez przewodnika sudeckiego, ze zdobytej wiedzy  w ciągu warsztatów i wycieczek.  Natomiast na zakończenie projektu dla każdego uczestnika zostały przygotowane certyfikaty uczestnictwa w projekcie „Centra
i Schroniska Bioróżnorodności”  oraz materiały dydaktyczne „Poznaj Schroniska Bioróżnorodności”. Podczas wszystkich zajęć grupa była pod opieką Przewodnika Sudeckiego,  Dyrektora i Pracowników Schroniska.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Nadleśnictwa Świdnica i Tauron Ekoenergia za pomoc
w uatrakcyjnieniu pobytu dzieci ze Szczecina.

Projekt „Zielona Schroniska” to cykl warsztatów przyrodniczych realizowanych przez 12 Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, które 5 czerwca 2014r. podpisały porozumienie w sprawie ogólnopolskiego projektu ,,Centra i Schroniska Bioróżnorodności”. Projekt jest innowacyjnym podejściem do edukacji ekologicznej, poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą z wykorzystaniem bazy szkolnych schronisk młodzieżowych. Działanie to ma na celu wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat bioróżnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów. Jego najważniejsi odbiorcy to dzieci
i młodzież szkolna oraz osoby odpowiedzialne, za jakość i skuteczność edukacji.

Podczas pobytu uczestnicy odbywają wiele ciekawych warsztatów ekologicznych, wycieczek terenowych, odwiedzają charakterystyczne dla regionu miejsca przyrodnicze, a także zwiedzają i poznają historię danego terenu.

,,Przejdź do galerii zdjęć >"