W schronisku 23 listopada odbyła się konferencja podsumowująca Warsztaty Ekologiczne „Moja EKOjczyzna”. Była to już III edycja projektu zorganizowana przez Gminę Świdnica, która uzyskała częściowe dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Współorganizatorem było natomiast Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie. Projekt był skierowany do uczniów z Gminy Świdnica i miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej gminnej młodzieży, promowanie postawy i aktywności ekologicznej oraz współdziałanie młodego pokolenia z instytucjami na co dzień stykającymi się z problemem ochrony środowiska.

Warsztaty zostały wsparte finansowo także przez:

 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Burkatowie
 • Stanisław Jurcewicz
 • Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
 • Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o.o. w Świdnicy

 

Natomiast w realizację projektu włączyli się następujący partnerzy:

 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych
 • Fundacja Krzyżowa
 • Nadleśnictwo Świdnica
 • Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów w Świdnicy
 • Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
 • Tauron Ekoenergia

 

Na konferencję przybyły dzieci – przedstawiciele szkół oraz następujący goście:

 • Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Pan Jerzy Ignaszak
 • Wójt Gminy Świdnica – Pani Teresa Mazurek
 • Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica - Pani Regina Adamska wraz z radnymi Panią Betą Szyszką i Panem Zbigniewem Karnowskim
 • Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty - Pani Maria Jaworska wraz z Dyrektorami i Nauczycielami Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Gminy Świdnica
 • Kierownik Działu Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy Świdnica – Pan Zygmunt Balant
 • Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Burkatowie – Pan Zdzisław Urbański
 • Były senator oraz Prezes Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego – Pan Stanisław Jurcewicz
 • Prezes Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Pani Lidia Mendak
 • Dyrektor Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Pan Marek Baliński
 • Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Pan Leszek Mazur wraz z pracownikiem Panią Joanną Dratwą
 • Radny Powiatu w Świdnicy - Pan Edmund Staniewski
 • Kierownik Zespołu Elektrowni Wodnych W Wałbrzychu - Pan Henryk Hammer
 • Pracownik Elektrowni Wodnej w Lubachowie - Pan Marek Adamczyk

 

W warsztatach wzięło udział 31 nauczycieli oraz 312 uczniów z VI klas szkół podstawowych i I klas szkół gimnazjalnych z terenu naszej gminy:

 • Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej,
 • Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie,
 • Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej,
 • Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie,
 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu,
 • Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym,
 • Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej,
 • Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie,
 • Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie Dolnym.

Do realizacji warsztatów pozyskano 9 moderatorów prowadzących zajęcia i warsztaty ekologiczne w ramach wycieczek i warsztatów tematycznych

Warsztaty dla młodzieży trwały łącznie 20 dni, podczas których zorganizowane zostały 4 trzydniowe cykle dla szkół podstawowych oraz 4 dwudniowe cykle dla szkół gimnazjalnych. Uczniowie odwiedzili: Elektrownię Wodną w Lubachowie, Oczyszczalnię Ścieków w Krzyżowej, Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów w Świdnicy, Stację Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa w Świdnicy, Szkółkę Leśną w Bojanicach a także wzięli udział w warsztatach w Rezerwacie Przyrody Jeziorko Daisy, Dolinie Różaneczników oraz w Domu Ogrodnika w Krzyżowej.

W trakcie warsztatów odbyło się 138 godzin zajęć ekologicznych:

 • 10 h „śmieciosztuki”
 • 14 h prac nad planszami na temat segregacji odpadów
 • 18 h podchodów ekologicznych
 • 58 h wycieczek
 • 38 h warsztatów terenowych i stacjonarnych

W ramach warsztatów powstało:

 • 10 plansz na temat segregacji odpadów
 • 3 prezentacje multimedialne
 • Prace plastyczne wykonane z odpadów domowych
 • Kalendarz na rok 2017 ze zdjęciami przyrody wykonanymi przez uczniów klas I szkół gimnazjalnych

Podczas konferencji uczniowie szkół gimnazjalnych zaprezentowali swój raport o stanie czystości wody, gleby i powietrza w Gminie Świdnica a uczniowie szkół podstawowych swoje plansze na temat segregacji odpadów oraz prace plastyczne powstałe z odpadów domowych.  Dodatkowo podczas konferencji zaprezentowano kalendarz z autorskimi zdjęciami gimnazjalistów oraz ogłoszono autora najlepszego zdjęcia do kalendarza, a jest nim Kacper Klak z Gimnazjum z Witoszowa Dolnego, który otrzymał drobną nagrodę rzeczową za kreatywność i zaangażowanie. Na najlepsze zdjęcie głosowali goście schroniska, którzy 4 listopada odbywali u nas warsztaty maturalne.

Serdeczne podziękowanie dla gości przybyłych na konferencję: przedstawicieli Urzędu Gminy Świdnica, dyrektorów i nauczycieli gminnych szkół, partnerów projektu oraz wspaniałych uczniów.

,,Przejdź do galerii zdjęć >"