W marcu i kwietniu realizowaliśmy  już III edycję projektu „AsertywNIE Używkom”, w którym wzięło udział ok. 194 uczniów II klas szkół podstawowych z Gminy Świdnica. „AsertywNIE Używkom” to program edukacyjno – terapeutyczny,  realizowany pod patronatem Pani Wójt Teresy Mazurek, adresowany do dzieci z  klas podstawowych z terenu Gminy Świdnica.  Głównym organizatorem  programu jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Gminnym Zespołem Oświaty, Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Lubachowie , sześcioma Szkołami Podstawowymi z Bystrzycy Górnej, Lutomi Dolnej, Grodziszcza, Pszenna, Witoszowa Dolnego oraz Mokrzeszowa, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy oraz Komendą Powiatową Policji w Świdnicy. Program jest Sponsorowany przez Śnieżka - Invest Sp. z o.o. w Świebodzicach oraz Colgate - Palmolive Manufacturing Poland Sp z o.o.

 

 

 

W ramach pięciu pięciodniowych cykli projektu, każda klasa zrealizowała:

 • 15,5 h zajęć lekcyjnych zgodnych z podstawą programową,
 • 5,5 h zajęć muzyczno-tanecznych,
 • 5,5 h zajęć socjoterapeutycznych,
 • 4,5 h zajęć z profilaktyki zdrowotnej (warsztaty kulinarno-dietetyczne, dotyczące higieny osobistej, profilaktyki próchnicy i uzależnień) prowadzonych przez pracowników Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy,
 • 1,5 h warsztatów z udzielania pierwszej pomocy,

Podczas pobytów dzieci miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach przeprowadzonych przez specjalnego gościa, którym był p. Robert Topolski z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Na zajęciach rozmawiano na temat bezpieczeństwa na drodze, bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi osobami i bezpieczeństwa w sieci. Dzieci mogły również "zwiedzić" policyjny radiowóz, co bardzo im się spodobało. Mimo bardzo napiętego programu znalazł się czas na zajęcia plastyczne, komputerowe, wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery po okolicy i na Zaporę Wodną w Lubachowie gdzie dzieci miały okazję zobaczyć niecodzienny widok, jakim było jezioro „bez wody”. Wieczorami natomiast odbywały się seanse  bajkowe i zabawy muzyczne.

Uczestnicy podczas projektu nauczyli się:

 • Przygotowywać zdrowy posiłek,
 • Dbać o higienę osobistą,
 • Udzielać pierwszej pomocy,
 • Rozwiązywać swoje problemy,
 • Nazywac uczucia,
 • Prowadzić zdrowe i aktywne życie,
 • Samodzielnie dbać o porządek,
 • Czynnie spędzać czas wolny,
 • Być asertywnymi.

W ostatni dzień pobytu każdy uczeń został obdarowany dyplomem „Samodzielnego Juniora” potwierdzającym zdobytą wiedzę i umiejętność radzenia sobie z codziennymi sytuacjami tj.: ubieranie się, poranna i wieczorna toaleta, utrzymanie porządku w pokojach wraz ze ścieleniem łóżek i odpowiedzialnością za swoje rzeczy, jak również z dyżurowaniem na jadalni. Przez dzieci (podczas zajęć muzycznych i socjoterapeutycznych) została przygotowana również część artystyczna, którą przedstawiali stęsknionym rodzicom na podsumowaniu turnusu.

Bardzo dziękujemy każdemu uczestnikowi za obecność i uśmiech, którym nas witali i żegnali każdego dnia. ;)