W schronisku 25 listopada odbyła się konferencja podsumowująca Akcję Edukacyjną „Moja EKOjczyzna”. Była to już II edycja projektu zorganizowana przez Gminę Świdnica, która uzyskała częściowe dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Współorganizatorem było natomiast Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie. Projekt był skierowany do uczniów z Gminy Świdnica i miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej gminnej młodzieży, promowanie postawy i aktywności ekologicznej oraz współdziałanie młodego pokolenia z instytucjami na co dzień stykającymi się z problemem ochrony środowiska.

 

W realizację projektu włączyło się wielu partnerów:

 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" sp. z o.o.,
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich,
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Burkatowie,
 • Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o.o. w Świdnicy,
 • Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.,
 • Nadleśnictwo Świdnica,
 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych,
 • Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów w Świdnicy,
 • Tauron Polska Energia,
 • Fundacja Krzyżowa.

W Akcji Edukacyjnej wzięło udział 26 nauczycieli oraz ponad 300 uczniów z VI klas szkół podstawowych i I klas szkół gimnazjalnych z terenu naszej gminy:

 • Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej,
 • Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie,
 • Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej,
 • Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie,
 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu,
 • Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym,
 • Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej,
 • Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie,
 • Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie Dolnym.

Akcja dla młodzieży trwała 17 dni, podczas których zorganizowane zostały 3 trzydniowe cykle dla szkół podstawowych oraz 4 dwudniowe cykle dla szkół gimnazjalnych. Uczniowie podczas swoich pobytów wzięli udział w blisko 90 godzinnych wycieczkach i warsztatach ekologicznych. Odwiedzili: Elektrownię Wodną w Lubachowie, Oczyszczalnię Ścieków w Krzyżowej, Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów w Świdnicy, Stację Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa w Świdnicy, Szkółkę Leśną w Bojanicach oraz wzięli udział w warsztatach w Rezerwacie Przyrody Jeziorko Daisy i w Domu Ogrodnika w Krzyżowej.

Podczas warsztatów, odbywających się na terenie schroniska, uczniowie korzystali z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu m.in.: walizek Eko-Badacza z przyborami i odczynnikami, uniwersalnych zestawów szkolnych do badań jakości wody, powietrza i gleby, mikroskopów, czerpaków na wodę, łopatek, pasków wskaźnikowych pH, kolb stożkowych, zlewek laboratoryjnych, próbówek, szalek petriego,  które pomogły w przygotowywaniu raportu dotyczącego stanu powietrza, wody i gleby w gminie Świdnica. Również efektem prac w ramach Akcji Edukacyjnej „Moja EKOjczyzna” są makiety zbiorników wodnych stworzone przez uczniów szkół podstawowych oraz kalendarze na rok 2016 ze zdjęciami wykonanymi przez gimnazjalistów podczas zajęć terenowych. Dodatkowo podczas konferencji przedstawiciele Gimnazjów zaprezentowali 3 prezentacje multimedialne z wynikami badań dokonanymi podczas Akcji Edukacyjnej.

Serdeczne podziękowanie dla gości przybyłych na konferencję: przedstawicieli Urzędu Gminy Świdnica, dyrektorów i nauczycieli gminnych szkół, partnerów projektu oraz wspaniałych uczniów.

,,Przejdź do galerii zdjęć >"