09 października odbył się I Integracyjny Rajd Szkolnych Kół PTSM Oddziału Wałbrzyskiego i przebiegał na trasie Wałbrzych-Zagórze Śląskie-Lubachów. Uczestnikami Rajdu byli członkowie nowo założonych 6 kół Polskiego Towarzystwa Schronisko Młodzieżowych Oddziału Wałbrzyskiego:

  • SKKT-PTSM przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej,
  • Szkolne Koło PTSM przy Gimnazjum w Pszennie,
  • Szkolne Koło PTSM przy Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym,
  • Szkolne Koło PTSM przy Zespole Szkół Społecznych Nr 1 w Wałbrzychu,
  • Szkolne Koło PTSM przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu,
  • Szkolne Koło PTSM przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu.

Uczniom towarzyszyli opiekunowie kół, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice oraz organizatorzy-członkowie Wałbrzyskiego Oddziału PTSM: Wiceprezes Pan Przemysław Diaków, Skarbnik Pani Dorota Nowakowska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Grażyna Sokołowska oraz członek Komisji Rewizyjnej Pan Jan Beszterecha. Po przemarszu z Zagórza Śląskiego przez Zamek Grodno, Jezioro Bystrzyckie i tamę w Lubachowie uczestnicy przybyli do naszego schroniska, w którym odbyła się część oficjalna Rajdu. Na tę część został zaproszony Pan Henryk Gołębiewski- Prezes ZG PTSM oraz Pan Krzysztof Jas- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.  Po przywitaniu gości przez Magdalenę Bajor-p.o. Dyrektora Schroniska, Pana Henryka Gołębiewskiego i Pana Krzysztofa Jasa wręczono dyrektorom i opiekunom kół listy gratulacyjne oraz legitymacje i drobne upominki dla członków kół. Następnie każde szkolne koło PTSM zaprezentowało swoją szkołę oraz ciekawe miejsca okolicy zamieszkania. Po tej uroczystej części zaproszono wszystkich na wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku i śpiewanie piosenek turystycznych.

Życzymy szkolnym kołom PTSM, aby nieustannie rozwijały swoje zainteresowania, poszerzali wiedzę turystyczno-krajoznawczą, nawiązywły nowe "turystyczne" znajomości i aby ich chęć działania i zapał nigdy nie słabły.

Przejdź do galerii zdjęć