Już za nami II Edycja Akcji Edukacyjnej „Moja EKOjczyzna”, której organizatorem była Gmina Świdnica a współorganizatorem SSM Lubachów. Akcja Edukacyjna „Moja EKOjczyzna” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W tegorocznej Akcji wzięli udział uczniowie gminnych szkół: z VI klas szkół podstawowych i I klas szkół gimnazjalnych.

Uczniowie ze szkół podstawowych stworzyli 9 makiet zbiorników wodnych natomiast uczniowie z gimnazjum dokonali badań wody, gleby oraz powietrza, a także zrobili zdjęcia napotkanych zwierząt i roślinności. Makiety, wyniki badań oraz kalendarz ze zdjęciami zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 25 listopada w SSM w Lubachowie.

Podczas Akcji Edukacyjnej "Moja EKOjczyzna" dzieci wzięły udział w  warsztatach terenowych i stacjonarnych, podczas których  nauczyły  się rozpoznawać występujące na terenie Gminy Świdnica gatunki roślinności oraz przybliżona została im tematyka odnawialnych źródeł energii, procesu oczyszczania i oszczędzania wody, polityki ekologicznej, ochrony środowiska, ekologicznych metod ogrzewania i pozyskiwania energii. Dla dzieci z VI klas zorganizowano także podchody ekologiczne a dla wszystkich grup ognisko. Zajęcia były przeprowadzane w: Elektrowni Wodnej w Lubachowie, Rezerwacie Przyrody Jeziorko Daisy, Fundacji Krzyżowa, Stacji Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Świdnica, Szkółce Leśnej w Bojanicach, Przedsiębiorstwie Utylizacji Odpadów w Świdnicy i Oczyszczalni Ścieków w Krzyżowej.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich instytucji, które włączyły się w realizację projektu:

a także darczyńców, za ich nieocenione wsparcie projektu:

Akcja Edukacyjna "Moja EKOjczyzna" miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej gminnej młodzieży, współdziałanie młodego pokolenia z instytucjami na co dzień stykającymi się z problemem ochrony środowiska naturalnego oraz promowanie postawy i aktywności ekologicznej.

,,Przejdź do galerii zdjęć >"