W dniach 16-18 września mieliśmy przyjemność prowadzić warsztaty przyrodnicze dla dzieci ze Szkół Podstawowych ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy. Uczestnicy zajęć ekologicznych brali udział w wykładach, lekcjach terenowych, wycieczkach po okolicy wraz z poznaniem tutejszego ekosystemu.

Tematy zajęć warsztatowych:

„Ujęcia wodne i źródła wytwarzania energii” na przykładzie Elektrowni Wodnej w Lubachowie oraz Zapory Wodnej;

Zwiedzanie okolic wraz z poznaniem ich historii: Sztolnie Walimskie oraz Zamek Grodno;

„Góry Sowie – tajemnica, przyroda, historia” – wykład prowadzony przez przewodnika sudeckiego wraz z prelekcją zdjęć;

„ Struktura ekologiczna i funkcjonowanie ekosystemów leśnych, zrównoważona gospodarka leśna, gatunki chronione” – Stacja Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Świdnica. Zwiedzanie Jaskini Nietoperzy i Mini Zoo. Zajęcia prowadzone przez pracownika Nadleśnictwa Świdnica;

„Struktura ekologiczna i funkcjonowanie ekosystemów leśnych, zrównoważona gospodarka leśna”  - Szkółka Leśna Nadleśnictwa Świdnica w Bojanicach. Zajęcia prowadzone przez pracownika Nadleśnictwa Świdnica;

„Unikalne formy krajobrazu południowej części Gór Sowich” - tereny kopalniane, inżynieria kolejowa, sztolnie i podziemia  wraz ze zdobyciem Twierdzy Srebrna Góra;

„Ochrona przyrody na terenie Parków Krajobrazowych Sudetów Wałbrzyskich i Gór Sowich , pomniki i tablice pamięci, słupki przygraniczne Gór ” – wykład prowadzony przez przewodnika sudeckiego;

„Formy ochrony przyrody w Książańskim Parku Krajobrazowym i Rezerwacie Jeziorka Daisy oraz Palmiarni w Lubiechowie”  - zajęcia prowadzone przez pracownika Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Na zakończenie każdego dnia dzieci miały przygotowane spotkanie podsumowujące każdy dzień, podczas którego odpowiadały na pytania ekologiczno-przyrodnicze przygotowane przez przewodnika sudeckiego, ze zdobytej wiedzy  w ciągu warsztatów i wycieczek.  Natomiast na zakończenie projektu dla każdego uczestnika zostały przygotowane certyfikaty uczestnictwa w projekcie „Centra i Schroniska Bioróżnorodności”  oraz materiały dydaktyczne „Poznaj Schroniska Bioróżnorodności”.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Nadleśnictwa Świdnica, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Tauron Ekoenergia za pomoc w uatrakcyjnieniu pobytu dzieci ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy.

Podczas pobytu młodzież miała zapewnione pełne wyżywienie, a podczas wyjazdowych zajęć edukacyjnych suchy prowiant. Podczas wszystkich zajęć grupa była pod opieką Przewodnika Sudeckiego,  Dyrektora i Pracowników Schroniska.

Projekt „Zielona Schroniska” to cykl warsztatów przyrodniczych realizowanych przez 12 Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, które 5 czerwca 2014r. podpisały porozumienie w sprawie ogólnopolskiego projektu ,,Centra i Schroniska Bioróżnorodności”. Projekt jest innowacyjnym podejściem do edukacji ekologicznej, poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą z wykorzystaniem bazy szkolnych schronisk młodzieżowych. Działanie to ma na celu wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat bioróżnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów. Jego najważniejsi odbiorcy to dzieci i młodzież szkolna oraz osoby odpowiedzialne, za jakość i skuteczność edukacji.

Podczas pobytu uczestnicy odbywają wiele ciekawych warsztatów ekologicznych, wycieczek terenowych, odwiedzają charakterystyczne dla regionu miejsca przyrodnicze, a także zwiedzają i poznają historię danego terenu.

,,Przejdź do galerii zdjęć >"