Ruszyła II edycja Akcji Edukacyjnej „Moja EKOjczyzna”, która tym razem jest skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Świdnica. Akcja ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej gminnej młodzieży, współdziałanie młodego pokolenia z instytucjami na co dzień stykającymi się z problemem ochrony środowiska naturalnego oraz promowanie postawy i aktywności ekologicznej.

W ramach akcji edukacyjnej zaplanowano 3 cykle trzydniowych warsztatów dla dzieci z VI klas szkół podstawowych oraz 4 cykle dwudniowych warsztatów dla uczniów I klas gimnazjalnych placówek oświatowych gminy Świdnica.

Uczniowie szkół podstawowych biorą udział w warsztatach ekologicznych mających na celu zapoznanie się z lokalnymi zbiornikami wodnymi, a efektem zajęć będzie stworzenie makiety wybranego zbiornika wodnego. Z kolei młodzież z gimnazjów dokona badań wody, gleby oraz powietrza, przy użyciu niezbędnych narzędzi laboratoryjnych, oraz przygotuje raport z wynikami badań. Sfotografuje także napotkane zwierzęta i roślinność , a efektem tego będzie stworzenie kalendarza na rok 2016. Wyniki prac będą przedstawiane na konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w listopadzie.

Dla uczestników zaplanowano szereg warsztatów terenowych: wizytę w Elektrowni Wodnej w Lubachowie, wycieczkę po Rezerwacie Przyrody Jeziorko Daisy, warsztaty w Fundacji Krzyżowa, Stacji Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Świdnica, Szkółce Leśnej w Bojanicach, Przedsiębiorstwie Utylizacji Odpadów w Świdnicy oraz zwiedzanie oczyszczalni ścieków w Krzyżowej. Podczas tych zajęć dzieci nauczą  się rozpoznawać występujące na terenie Gminy Świdnica gatunki roślinności oraz przybliżona zostanie im tematyka odnawialnych źródeł energii, procesu oczyszczania i oszczędzania wody, polityki ekologicznej, ochrony środowiska, ekologicznych metod ogrzewania i pozyskiwania energii. Dla dzieci z VI klas zorganizowane zostaną także podchody ekologiczne a dla wszystkich grup ognisko (przy sprzyjającej pogodzie).

Wszystkie zajęcia są prowadzone pod okiem dyplomowanych nauczycieli przedmiotów związanych z ekologią: biolog, chemik, geograf, którzy są odpowiedzialni za przebieg warsztatów oraz ich efekt ekologiczny. Dodatkowo do współpracy wdrożono nauczycieli pełniących rolę opiekunów, wychowawców klas oraz partnersko pracowników instytucji zajmujących się ekologią i ochroną środowiska.

Organizatorem Akcji Edukacyjnej „Moja EKOjczyzna” jest Urząd Gminy Świdnica a współorganizatorem SSM Lubachów. Akcja Edukacyjna „Moja EKOjczyzna” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt został wsparty także przez następujących darczyńców, którym serdecznie dziękujemy: