Współpraca z Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym w Mińsku Mazowieckim, zaowocowała w tym roku dwoma dziesięciodniowymi turnusami w terminach 12-21 lipca oraz 22-31 lipca. Swoje wakacje w naszych murach postanowiły spędzić dzieci i młodzież z gminy Dębe Wielkie oraz Latowicz z woj. mazowieckiego.

Tak, jak w zeszłym roku oba pobyty miały charakter obozu wędrownego, co wiązało się z licznymi i długimi trasami pokonywanymi pieszo. Grupa podczas pieszych wędrówek poznała okolice schroniska, szlaki turystyczne i historie naszego regionu w trakcie zwiedzania Elektrowni i Zapory Wodnej w Lubachowie, Zamku Grodno, Sztolni Walimskich, a także Świdnicy. Młodzież z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach w Pałacu Jedlinka oraz zdobywała Wielką Sowę.

W tak napiętym programie nie zabrakło czasu na wspólne gry, zabawy oraz turnieje sportowe wraz z torem przeszkód.

Podsumowaniem każdego dnia, było tworzenie kroniki obozowej i upamiętniającej pobyt piosenki. Natomiast na zakończenie każdego turnusu, grupy obejrzały prezentację ukazującą każdy spędzony dzień w naszych okolicach i w schronisku.

,,Przejdź do galerii zdjęć >"