9 grudnia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie mieliśmy przyjemność organizacji konferencji podsumowującej projekt „ Nie stój w miejscu, bądź aktywny.  Projekt realizowany był w okresie 6 lat przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, pod kierownictwem Pani Ewy Burdek. Zadanie zrealizowano dzięki funduszom unijnym w wysokości ponad 1 mln złotych oraz wkładzie własnym Gminy Świdnica o wartości prawie 150 tys. zł.

Celem projektu było zdobycie nowych uprawnień i kwalifikacji przez 87 osób bezrobotnych, które to pomogą im zaistnieć na rynku pracy, dzięki ukończonym kursom m.in. florystyki, wizażu, handlowca, operatora wózka widłowego, magazyniera logistyka czy obsługi kas fiskalnych.

Uczestnicy projektu podczas jego trwania uzyskali pomoc finansową (dojazd na miejsce szkoleń, sprzęt gospodarstwa domowego) oraz wsparcie gabinetów stomatologicznych. Jednak największą zmianę dokonali oni sami, budując swoją wartość i postawę społeczną.

Wśród zaproszonych gości, oprócz samych uczestników ostatniego etapu, była Pani Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek, Pani Anna Szywała ( prezes Firmy Szkoleniowej Anna Szywała która prowadziła kursy i szkolenia zawodowe), Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Maria Jaworska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  Krzysztof Jas, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Violetta Kalin oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Beata Galewska.

Uatrakcyjnieniem konferencji był występ Małgorzaty Wilk, która brała udział w programach The Voice of Poland oraz X-Factor.

 

,,Przejdź do galerii zdjęć >"