Dnia 21 listopada odbyła się w naszym schronisku konferencja podsumowująca cały projekt ,,Moja EKOjczyzna”. Głównym sponsorem tego projektu była Gmina Świdnica, która dostała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Przez 8 turnusów dwudniowych (16 dni), gimnazjaliści I i II klas, z trzech gimnazjów z terenu Gminy Świdnica tj. Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie, Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie Dolnym oraz Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej uczestniczyło w 120 godzinach zajęć ekologicznych. Zajęcia te obejmowały: 40 godzin wycieczek tematycznych do Oczyszczalni Odpadów Zawiszów, Szkółki Leśnej w Bojanicach, Elektrowni Wodnej w Lubachowie, Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku oraz Oczyszczalni Ścieków w Krzyżowej; 32 godziny zajęć stacjonarnych wokół schroniska; 32 godziny zajęć stacjonarnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu (badanie m.in. ph wody i gleby): mikroskopy, lupy, czerpaki na wodę, łopatki, odczynniki chemiczne oraz 16 godzin prelekcji z przedstawicielami Nadleśnictwa Świdnica, Urzędu Gminy Świdnica oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 

 

Celem głównym tego spotkania, było przedstawienie zebranych wyników z przeprowadzonych zajęć i wycieczek tematycznych. Raporty sporządzone przez uczniów, przedstawiają aktualną statystykę stanu powietrza, gleby i wody oraz gatunków chronionych w gminie Świdnica. Uczestnicy stworzyli także Ekologiczne Mapy Gminy Świdnica.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło: Wójta gminy Świdnica Teresy Mazurek, Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Marii Jaworskiej, dyrektorów szkół, przedstawicieli Nadleśnictwa Świdnica i Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Tauron Ekoenergia sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów i Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Był to pierwszy tego typu projekt w gminie Świdnica dzięki, któremu młodzież mogła bezpośrednio obcować z przyrodą. Dowiedzieć się, jak ważna jest jej ochrona oraz poznać ją od tej drugiej strony. Nauczyć się ją rozumieć w wyniku licznych eksperymentów, a także rozpoznawać podczas wycieczek terenowych.

 

,,Przejdź do galerii zdjęć >"