W terminie od połowy września do listopada b.r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe będzie gospodarzem i współrealizatorem Akcji Edukacyjnej dla Gimnazjalistów „ Moja EKOjczyzna”.

Gmina Świdnica uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn.: Akcja Edukacyjna dla gimnazjalistów „Moja EKOjczyzna”.  Projektem zostaną objęci uczniowie klas 1 i 2 trzech gimnazjów z terenu Gminy Świdnica tj. Gimnazjum im. Szarych Szeregów z Pszenna, Gimnazjum im. Książąt Świdnickich z Witoszowa Dolnego oraz Gimnazjum im. Unii Europejskiej Lutomi Dolnej.

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży Gminy Świdnica, współdziałanie młodego pokolenia z instytucjami na co dzień stykającymi się z problemem ochrony środowiska naturalnego, promowanie postawy i aktywności ekologicznej wśród młodzieży gminnej.  Powyższe cele realizowane będą poprzez stworzenie systemu cyklicznych zajęć terenowych z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej stanu środowiska naturalnego Gminy Świdnica. Tematyka zajęć obejmować będzie: badania stanu powietrza, wód, gleby na podstawie pomiarów i analiz, prowadzenia dokumentacji, wycieczek tematycznych o charakterze dydaktycznym oraz formułowania pisemnych wniosków w formie zbiorczej prezentacji i raportów.

Założonym efektem działań projektowych jest stworzenie mapy ekologicznej oraz raportów o stanie przyrody na terenie Gminy Świdnica.

W ramach zajęć uczniowie gminnych gimnazjów skorzystają z wykładów i warsztatów prowadzonych przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w omawianym zakresie: nauczyciele biologii, geografii i chemii, pracownicy: Nadleśnictwa Świdnica, Działu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Elektrowni Lubachów oraz Dolnośląskich Parków Krajobrazowych.

Uczestnicy projektu podczas dwudniowych zajęć wezmą udział w warsztatach terenowych i stacjonarnych oraz zajęciach tematycznych na terenie szkółki leśnej Nadleśnictwa Świdnica, a także w wycieczce do elektrowni wodnej w Lubachowie, oczyszczalni ścieków w Krzyżowej oraz stacji uzdatniania wody w Jagodniku.

Do dyspozycji uczestników projektu zakupiono w ramach dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: zestawy do badania, jakości gleby, powietrza i wody, pojemniki do obserwacji owadów, łopatki do gleby, pęsety, mikroskopy ręczne i stacjonarne, lupy, czerpaki i atlasy. Każdy z uczestników projektu otrzyma notes i długopis z logo projektu celem sporządzania bieżących notatek, spostrzeżeń, analiz i wniosków.

Na zakończenie projektu przewidziana jest konferencja podsumowująca efekty prac uczestników wraz z prezentacją Mapy Ekologicznej Gminy Świdnica oraz raportu z wykonanych badań ekologicznych.

 

,,Przejdź do galerii zdjęć >"