W dniach 18 – 22 sierpnia realizowany jest program „Bądź Swoim Przyjacielem”, pod patronatem Pani Wójt Teresy Mazurek.

Jest on adresowany do seniorów z Gminy Świdnica i finansowany  ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

W ramach 5 dniowego pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie aktywnie wypoczywa 36 osób powyżej 60 roku życia z 15 sołectw naszej gminy : Lutomii Dolnej i Górnej, Bojanic, Komorowa, Burkatowa, Krzczonowa, Słotwiny, Zawiszowa, Bystrzycy Górnej, Stachowic, Krzyżowej, Lubachowa, Pankowa, Pszenna i Grodziszcza.

Każdy dzień pobytu seniorów niesie za sobą nowe wyzwania, odkrywa  w uczestnikach nowe umiejętności oraz przypomina te już zapomniane co pozwala im przywołać dawne wspomnienia, zabawy i pasje.

 

Dla uczestników projektu został przygotowany program zawierający ponad 50 godzin zajęć o różnorodnej tematyce: warsztaty teatralno-taneczne, muzyczne, zajęcia sportowe : joga oraz nordic walking. Podczas warsztatów seniorzy dają się poznać jako osoby z dużym poczuciem humoru i  siły ekspresji , a także z wielką pasją i energia przełamują własne ograniczenia. Odbywają się także spotkania z dietetykiem poświęcone zdrowemu trybowi życia i odżywiania, doboru odpowiedniej diety do wieku i dolegliwości typowych dla seniorów . Nie brakuje pogadanek na temat zagrożeń  zdrowotnych, sposobu radzenia sobie z chorobami a przede wszystkim poświęconych profilaktyce prozdrowotnej -  wątki te są poruszane na zajęciach z pierwszej pomocy. W ramach krótkiego pobytu odbyły się także warsztaty kosmetyczne, gdzie uczestniczki wysłuchały profesjonalnych rad związanych z pielęgnacją twarzy, dłoni i stóp. Uzupełnieniem całego programu, są najważniejsze dla uczestników,  długie wieczorne rozmowy dotyczące codziennych problemów, kompleksów, umiejętności funkcjonowania w rodzinie i społeczności lokalnej, pokonywania własnych słabości, wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Zajęcia te prowadzone są w ramach warsztatów socjoterapeutycznych.   Mimo tak napiętego i pełnego atrakcji programu, nie brakuje czasu na odpoczynek na ławeczkach, wygrzewanie się na słoneczku, spacery po okolicach i wspólne śpiewanie. Podczas ostatniego dnia pobytu uczestnicy pożegnają się przy ognisku, na którym zaprezentują program artystyczny wypracowany podczas całego pobytu.

 

,,Przejdź do galerii zdjęć >"